Disclaimer

Deze site is met grote zorg samengesteld. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Oechie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.Oechie staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. Oechie aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Oechie sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit. 


Alle informatie op deze webpagina's en op de hyperlink websites dient alleen voor persoonlijk gebruik. 

In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Oechie kan echter niet instaan voor privacybescherming van de hyperlink websites en of abonnees.